Sint-Jan Baptistkerk

De parochiekerk Sint-Jan Baptist, een neogotische kerk, kreeg haar uitzicht na de verbouwing van 1908. De 15de-eeuwse toren en het kerkkoor werden in de huidige constructie geïntegreerd. De kerk is ommuurd door een ‘schom’, een ringmuur waarbinnen tot de Franse Revolutie onschendbaarheid gold. Op het oude kerkhof zijn enkele merkwaardige grafzerken te bewonderen. De opvallendste is de grafkelder die de familie Gilles de Pelichy er liet optrekken tijdens haar tijdelijk verblijf in Poederlee. Tegen het koor bevindt zich een Calvarie, een gift van baron Gilles de Pelichy.

In 1768 werd de pastorij gebouwd. De pastorij bestond toen enkel uit een gelijkvloers met een stal, een schuur en een opslagruimte. In 1818 werden herstellingswerken uitgevoerd en werd ‘de waeyer boven de groote deur’ geplaatst. In 1841 werd de verdieping opgetrokken. Door middel van takels werd het dak in zijn geheel opgeheven en daaronder werden de muren opgemetseld.

Voor de kerk ligt café In den Hemel, toen nog met strooien dak en witgekalkte gevel. Zoals in vele Kempense dorpen ligt het dorpscafé recht tegenover de kerk. Sinds 1752 houdt de familie Van Hemel dit café open.

Sint-Jan Baptistkerk