Het Grotenhout

Het Grotenhout is een 300 hectare groot bos. Het ligt ten zuidwesten van Turnhout, op de grens van de gemeenten Lille en Vosselaar. Het domein is rijk aan zeldzame planten: in totaal werden er meer dan 360 plantensoorten gevonden.

Niet enkel de flora maar ook de fauna is er erg gevarieerd. Het Grotenhout is een geschikte habitat voor reeën, en verschillende soorten vleermuizen. Door de aanwezigheid van de vijver wonen er tal van oever- en watervogels en libellen en de paden rond de vijver zorgen voor aangenaam vertoeven voor talrijke dagvlinders

Geschiedenis

Het Grotenhoutbos is een van de weinige oude bossen met enige omvang in de Kempen en heeft een rijke geschiedenis.

Het Grotenhout maakte deel uit van het Land van Turnhout sinds het ontstaan in 1356, waardoor de heren van Turnhout beslisten over het beheer ervan. Filips de Goede voegde het domein in 1430 toe aan zijn lijst met vrijwouden: de belangrijkste jachtdomeinen van de landsheer. Deze vrijwouden genoten zijn speciale bescherming.
Tot het einde van de 17e eeuw vervulde de jacht de belangrijkste functie in het Grotenhout met reeën en everzwijnen als belangrijkste groot wild. In de 18e eeuw kwam hier verandering in toen de belangrijke adellijke families zich meer richtten op de houtproductie.

Meer info, o.a. over wandelingen in dit gebied, vind je op de site van Natuur en Bos

Parking

Indien je het domein graag bezoekt kan je parkeren op het kruispunt van De Breem en Rijdtstraat (op de brug). Hier is tevens ook de ingang van het Grotenhout.