Den heksenboom

Aan de voet van de brug over de E34 en het Rolleken stond vroeger een merkwaardige boom: den Heksenboom. Tegenwoordig wordt de locatie aangeduid met een herdenkingssteen. Wegens zijn uitzonderlijke standplaats werden aan deze boom enkele merkwaardige verhalen gekoppeld.

Verhaal 1

Wegens de ligging van deze plaats was de Heksenboom aan de Haarlebeek de uitgelezen plek waar mensen elkaar ontmoetten of afscheid namen van elkaar. Zo waren er eens twee jonge geliefden die onder de brede kruin van Den Heksenboom nog wat stonden ‘na te praten’ alvorens afscheid te nemen van elkaar. Plots voelden de twee jonge mensen dat ze niet alleen waren... Boven hen roerde en ritselde er wat. Ongerust sprak één van beiden: “Zijt ge van den hemel: sprèkt, zijt ge van den duvel: zèkt!” Waarop enkele druppels op de hoofden van deze twee mensen neerplensden, alhoewel er geen wolkje te bespeuren was! Wat was er gebeurd?

Natuurlijk herbergde de volle kruin van Den Heksenboorn heel wat levende wezens: vogels, eekhoorntjes,... Eén van die pluimstaarten deed zonder twijfel een dringende behoefte. Op het juiste moment en de juiste plaats natuurlijk.

Verhaal 2

Vroeger werden hier meermaals door stropers omstreeks middernacht zwarte katten opgemerkt: heksen die rond Den Heksenboom dansten alvorens naar de Heksensabbat (bijeenkomst van de heksen met de duivel) te Keulen te vliegen. Anderen weten weer te vertellen dat wie in de nacht hier rondzwierf, steevast verdwaalde en steeds terug aan Den Heksenboom terecht kwam.

Kinderen werden voorgehouden nooit met een stok tegen Den Heksenboom te slaan want dan vielen de heksen uit de kruin en waren de kwade gevolgen niet te overzien.

Meer verhalen vind je bij de heemkundige kring : www.hklille.be  

Voor meer legendes en sages in deze streek bekijk de audiowandeling van Geritsel & Gefluister.