Graanwindmolen 'In Stormen Sterk'

Deze molen is een stenen grondzeiler, type buitenkruier. De wieken worden van op de begane grond opgezeild en langs buiten door middel van een kruihaspel naar de wind gezet. Met een spanwijdte van 26,5 meter is het één van de grootste molens in het land.

De molen bezoeken

De molen is elke laatste zondag van iedere maand  open.

  • Van april tot en met september van 10 tot 17uur.
  • Van oktober tot en met maart van 13 tot 17uur.

Molenstraat in Gierle.

Toerisme Lille heeft een molenwandeling uitgewerkt op het wandelknooppuntennetwerk Kempense Beemden die de twee molens van Lille, de Slagmolen en In Stormen Sterk, met elkaar verbindt.

Geschiedenis

In 1499 werd op deze plek een standaard- of staakmolen opgericht op last van Filips de Schone, hertog van Brabant. De molen draaide voor het eerst op 25 december 1500. Huurlingen van Oranje staken hem later in brand en in de 18de eeuw werd hij nogmaals geteisterd door brand. Steeds herrees hij.

Op 29 november 1836 werd de molen omver geblazen door een orkaan. Op 16 mei 1837 werd toelating verleend tot het oprichten van een nieuwe molen, de huidige stenen grondzeiler. In 1946 verkocht Victor De Kinderen de molen aan Emiel Rombouts. Hij maalde tot in 1958, maar liet ook daarna de molen nog af en toe draaien. In 1976 werd de molen grondig hersteld door een molenmaker uit Retie.

Ondanks zijn naam ‘In Stormen Sterk’ was de molen niet sterk genoeg: in 1977 brak tijdens het malen de buitenroede. De gebroken roede werd vervangen door een stalen roede. De binnenroede die in 1940 gestoken werd, is een geklonken potroede uit 1903 afkomstig uit Nederland.

De molen maalde tot in 2003. Toen de gemeente Lille in 2006 vernam dat de toenmalige eigenaars, de familie Rombouts, de molen wensten te verkopen, wilde de gemeente dan ook meteen laten onderzoeken of het behoud ervan in gemeenschapshanden mogelijk was.

De gemeente  nam contact op met vzw Kempens Landschap met de vraag om het dossier te onderzoeken. In 2007 ging Kempens Landschap over tot de aankoop van de molen van Gierle. De gemeente Lille was bereid om de molen vervolgens in erfpacht te nemen.

De molen ‘In Stormen Sterk’ was bij het moment van de aankoop reeds in relatief slechte toestand, waardoor een restauratie aan de orde was. Aangezien bepaalde molenonderdelen, waaronder de wieken, een gevaar vormden voor de veiligheid, werden deze in 2008 reeds preventief verwijderd.

De aangestelde architect maakte een restauratiedossier op met het oog op het verkrijgen van 80 procent restauratiepremies. Dit werd vervolgens ingediend bij de Vlaamse Overheid. Zij gaven groen licht aan het dossier, waardoor met de werken begonnen kon worden. De kostprijs van de restauratie bedroeg 645 000 euro, waarvan zo’n zestig procent werd gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en twintig procent door de provincie Antwerpen. De gemeente Lille betaalde als erfpachtnemer het overige bedrag.

In 2014 werden de werken afgerond. De molen draait nu opnieuw en kan zijn rol als toeristisch-recreatieve trekpleister in Lille weer vervullen.