Geklasseerde dorpskern Gierle

Gierle betekent zoveel als ‘bosje op verhoogde zandgrond bij een moeras’. De dorpskom van Gierle; de Singel met kerk en ommuurd kerkhof afgezoomd met statige kastanjebomen, de Latijnse School, jeneverstokerij, het oud-gemeentehuis met borstbeelden en dorpspomp, café Den Eik en enkele dorpswoningen, werden in 1979 beschermd.

Je kan met een gids een bezoek brengen aan de dorpskern van Gierle. De gids leidt je in de geklasseerde dorpskern langs de Latijnse school, de latere jeneverstokerij, de Kempense schuur, de stenen molen ‘In Stormen Sterk’, het klooster, het oud-gemeentehuis en de herberg ‘Den Eik’, stamcafé van zanger Louis Neefs. Tenslotte stap je de fraaie dorpskerk met haar merkwaardige schatten binnen.