Het Heggewonder

Het Heggewonder is een volkslegende uit Poederlee. Naar aanleiding van de legende worden er jaarlijks de Heggefeesten georganiseerd, 5-jaarlijks het Heggespel en elke 25 jaar de Ommegang.

Het verhaal

In januari 1412 werd uit de kerk van Wechelderzande een kelk met vijf gewijde hosties gestolen. De dief, Jan van Langerstede, verdwaalde in de omgeving van de ‘Hegge’ bij zijn terugkeer naar de herberg in Herentals waar hij verbleef.

Volgens de misdadiger lag dit aan de gewijde hosties. Hij verstopte ze in een konijnenpijp en vond even later zijn weg terug. In de herberg wachtte de schout hem echter op en bij het doorzoeken van zijn kleren vond hij de kelk. De dief bekende zijn misdaad en verklaarde vijf gewijde hosties verborgen te hebben op een ongewijde plaats.

Na acht dagen werden de hosties ongeschonden teruggevonden. De dief werd terechtgesteld. Zijn rechterhand werd met een bijl afgehouwen en verbrand, waarna de ongelukkige werd opgeknoopt.

Heggekapel

De Kapel van het Eerwaardig Heilig Sacrament of Heggekapel is het oudste gebouw in de gemeente Lille. Ze werd in opdracht van Jan van Vriesele, heer van Poederlee, gebouwd in 1442 om het grote mirakel dat hier plaats vond nooit te vergeten.

Processies en Ommegang van de Hegge

Ieder jaar op de zondag na Sacramentsdag vindt een processie naar de Heggekapel plaats. Om de 25 jaar gaat de Ommegang van de Hegge uit.

De traditie om het Wonder van de Hegge om de 25 jaar met een bijzondere Ommegang te vieren bestaat sinds 1912. De ommegang beeldt de geschiedenis uit van het Wonder van de Hegge.  

Op 27 mei 2012 werd de 600e verjaardag van de Hegge gevierd. Ongeveer 2.000 figuranten en medewerkers uit Poederlee en groot-Lille zorgden voor de historische stoet. Tienduizenden mensen woonden het spektakel bij. De volgende Ommegang gaat uit in 2037.

Op 25 juni 2011 heeft Vlaams minister van cultuur Joke Schauvliege de Ommegang van de Hegge  toegevoegd aan de “Inventaris Vlaanderen voor  Immaterieel  Cultureel  Erfgoed”.

Hegge vzw

Hegge Poederlee VZW werd opgericht op 14 januari 1986 naar aanleiding van het 575-jarig bestaan en herdenking van het Heggewonder.