Kempen (Toerisme Provincie Antwerpen)

Lille is aangesloten bij Toerisme Provincie Antwerpen (TPA). TPA is opdrachthouder voor het provinciaal toerismebeleid en vormt de stuwende kracht achter de ontwikkeling van het toerisme in de provincie Antwerpen. Haar opdracht is bovenlokaal en provinciebreed, maar bestemmingsgericht is zij toegespitst op de regio's Kempen en Scheldeland.

TPA ondersteunt de dienst toerisme bij de ontwikkeling van het toeristisch beleid. 

Meer informatie over de werking en het aanbod vind je op www.kempen.be .