Natuurgebied Den Haert

Dit natuurgebied ligt tussen de 'Aa' (een bijrivier van de Nete), de Slootbeek en de weg Poederlee-Lichtaart.

In de Kempen betekent ‘Haert' (of Aert): gemene, onontgonnen gronden, heide en bossen in gemeenschappelijk gebruik voor het hoeden van vee, het steken van turf en het halen van heide als strooisel voor de dieren.

Het natuurgebied bestaat voornamelijk uit eikenbossen met een ondergroei van hazelaar. Ook zijn er enkele populierenbestanden en elzenbroekbossen. Houtkanten en bomenrijen omzomen de weiden en akkers die nog door landbouwers in gewin zijn.
Het bos biedt een rust- en leefgebied voor verschillende vogelsoorten. Door de afwisseling van oude en jonge bossen op droge en natte bodem is er een grote verscheidenheid aan plantengroei en paddestoelen.

In dit natuurgebied werden recentelijk enkele vistrappen aangelegd. Hierdoor kunnen de vissen weer stroomopwaarts zwemmen en hun paaiplaatsen bereiken.

Meer info, o.a. over wandelingen, vind je op de website van Natuurpunt.